Algemene voorwaarden en annulerings voorwaarden

Algemene voorwaarden Sportuleus VZW

Persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens verstrekt via inschrijving worden opgenomen in het klantenbestand van Sportuleus vzw. Afbeeldingen van deelnemers kunnen worden gepubliceerd door Sportuleus vzw. Bij inschrijving verklaren de deelnemers en/of hun ouders zich hier mee akkoord. Indien u hiermee niet akkoord gaat, kan u dat schriftelijk via info@sportuleus.be melden.

U hebt recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens en kan hiervan steeds verbetering of verwijdering vragen (wet op privacy 08/12/92).

Deelnameprijs

De deelnameprijzen zijn steeds volledig zodat deelnemers ter plaatse niet voor verrassingen komen te staan. De deelnameprijs omvat telkens:

 • Tussendoortje en drankje in de ochtend en namiddag
 • permanente begeleiding door gediplomeerde lesgevers/begeleiders
 • gebruik van infrastructuur en materiaal
 • verzekering
 • aandenken

Een testdag, na afspraak met hoofdverantwoordelijken (enkel op maandag): 20 euro, geen korting vanaf tweede kind

Kortingen

 • Er wordt een korting van €5 toegekend wanneer u meer dan 1 kind (van hetzelfde gezin) inschrijft voor éénzelfde sportkamp.
 • De meeste mutualiteiten hebben speciale formulieren om een tussenkomst aan te vragen. Na afloop van het kamp bezorgen we het formulier ingevuld en afgestempeld terug. Uw ziekenfonds betaalt je dan een stukje van het inschrijvingsgeld terug.
 • zijn fiscaal aftrekbaar voor kinderen tot en met de leeftijd van 11 jaar. De exacte geboortedatum is de maatstaf. Het maximaal aftrekbare bedrag per dag bedraagt € 11,20 per dag

Betaling van het deelnamegeld

De betaling gebeurt op maandagochtend bij aanvang van het kamp. Dit gebeurt cash.

Annulering

Wens je niet langer deel te nemen? Een annulering geef je door via het formulier op onze website. Enkel annuleringen via dit formulier zien we als een geldige annulering. Telefonische of annulering per mail beschouwen we niet geldig.

In geval van annulering minder dan 20 dagen voor de aanvang van het kamp of bij afwezigheid bij de start van het kamp, zullen volgende kosten worden aangerekend:

Bij kampen van 2 dagen:

 • annulatie meer dan 20 dagen voor aanvang van het kamp: € 15
 • annulatie vanaf 20 dagen voor aanvang van het kamp: helft van kampbedrag
 • annulatie vanaf de start zonder geldig doktersattest of in geval van afwezigheid zonder voorafgaande verwittiging: volledige kampbedrag

Bij kampen van 5 dagen:

 • annulatie meer dan 20 dagen voor aanvang van het kamp: € 40
 • annulatie vanaf 20 dagen voor aanvang van het kamp: helft van kampbedrag
 • annulatie vanaf de start zonder geldig doktersattest of in geval van afwezigheid zonder voorafgaande verwittiging: volledige kampbedrag

Tijdens kamp

In geval van ziekte of blessure, mits geldig doktersattest, wordt 10 euro per gemiste dag terugbetaald door Sportuleus vzw.

Verzekering lichamelijke ongevallen

Voor de dagactiviteiten zijn alle deelnemers automatisch verzekerd voor lichamelijke ongevallen door Sportuleus vzw (Polis bij Fidea verzekeringen nv, voorwaarden zijn op éénvoudige aanvraag verkrijgbaar). De premie voor deze verzekering zit automatisch inbegrepen bij het inschrijvingsgeld. Er wordt steeds een franchise aangerekend van 50 euro die achteraf terugbetaald wordt door Sportuleus vzw.

Nodige documenten

De deelnemers brengen volgende documenten mee:

 • de ingevulde medische fiche
 • eventuele belangrijke bijkomende of vertrouwelijke inlichtingen over bv medicatie, ziektes, enz…

Diefstal/verlies/beschadiging

Het bestuur van Sportuleus vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de diefstal of de beschadiging van voorwerpen die eigendom zijn van de deelnemers.

Verloren voorwerpen

Om te vermijden dat persoonlijke spullen zoals kleding verloren gaan, vragen we alles te naamtekenen of herkenbaar te markeren. Verloren of vergeten voorwerpen worden verzameld door het bestuurd van Sportuleus vzw en kunnen afgehaald worden op een volgend kamp of op de zetel van Sportuleus vzw. Terugbezorgen via de post is mogelijk mits vooraf de verzendingskosten overgemaakt worden aan Sportuleus vzw. Voor meer info neemt u contact op met de verantwoordelijken via info@sportuleus.be . Gevonden voorwerpen worden tot vier maand na het einde van een kamp bijgehouden, daarna gaan ze naar een goed doel.

Begeleiding

Voor de begeleiding van al onze kampen doen wij een beroep op ervaren en gediplomeerde medewerkers (m/v):

 • studenten of afgestudeerden in de Lichamelijke Opvoeding
 • studenten of afgestudeerden in een pedagogische richting (onderwijzer (m/v), kleuterleider (m/v),…)
 • gebrevetteerde animatoren (houder van het Attest van Animator in het Jeugdwerk)

Reglement sportkampen

WAARDEVOLLE VOORWERPEN : zoals fototoestellen, tablet, GSM,… laat je thuis. Sportuleus vzw draagt geen verantwoordelijkheid voor schade aan eigen goederen.

SCHADE: wie iets stuk maakt van de organisatie of materiaal van OLVA, wordt gehouden de schade te vergoeden.

Uitsluiting

Sportuleus vzw behoudt zich het recht om deelnemers die de groepsgeest verstoren te schrappen van deelname aan alle verdere kampen.

Inlichtingen

Voor alle inlichtingen i.v.m. onze werking en activiteiten kan u steeds terecht bij het bestuur: bel 0478 13 53 01 (Hanne). U kan ons ook bereiken via info@sportuleus.be . Wij proberen u binnen de week een antwoord terug te sturen.

Kortingen op sportkamp

Gezinskortingen

Korting vanaf 2de lid gezin: € 5 korting voor het tweede en alle volgende leden van hetzelfde gezin bij hetzelfde sportkamp. Deze kortingen wordt automatisch toegekend indien van toepassing.

Ziekenfondsen

Leden aangesloten bij een ziekenfonds genieten mooie kortingen op sportkampen. We bezorgen je attest voor het ziekenfonds na effectieve deelname aan het kamp digitaal via mail.

Fiscaal attest

Alle kampen van Sportuleus vzw zijn fiscaal aftrekbaar, voor kinderen tot en met de leeftijd van 11 jaar. De exacte geboortedatum is de maatstaf. Dus wie net voor een kamp 12 wordt, komt niet meer in aanmerking. Het maximaal aftrekbare bedrag per dag bedraagt € 11,20. Het fiscaal attest krijg je na effectieve deelname aan het kamp digitaal via mail.

Algemene voorwaarden

Hoera! Gelukt!

We hebben je gegevens goed ontvangen.