Privacyverklaring

Privacyverklaring Sportuleus VZW

Sportuleus vzw verwerkt persoonsgegevens over u, uw zoon/dochter omdat u gebruik maakt van onze diensten en of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Dit kan via een elektronische inschrijving op onze website, via een schriftelijke of elektronische correspondentie en of telefonisch contact. Uw privacy en vertrouwen zijn belangrijk voor ons, dus wij stellen alles in het werk om uw gegevens te beschermen en ze vertrouwelijk te behandelen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Sportuleus vzw verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • het registreren van uw inschrijving
  • om u te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
  • om nieuwe data van toekomstige kampen (flyer) door te sturen
  • om u te informeren over specifieke informatie voor het gekozen kamp

Sportuleus vzw verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze erkenning als vzw.

Sportuleus vzw verwerkt in sommige gevallen ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

Gezondheidsgegevens:

  • Deze informatie vragen wij op via de medische fiche. Deze wordt afgegeven bij aanvang van het kamp aan de kampverantwoordelijken. Deze fiche omvat informatie die van vitaal belang is. Bijvoorbeeld kwetsuren die uw zoon/ dochter opliep waarvan een sportlesgever op de hoogte moet zijn of allergieën die uw zoon/dochter heeft en van belang zijn tijdens de sportkampen of voor de keuze van tussendoortjes.
  • De gegevens die nodig zijn om een ongevalsdossier te kunnen verwerken.
  • Wij verzamelen enkel de gegevens die ouders zelf actief verstrekken via het inschrijvingsformulier op onze website.
  • Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via sportuleus@gmail.com

Hoe lang we gegevens bewaren

Sportuleus vzw zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn:

  • de duurtijd van het kamp
  • zolang wettelijk verplicht is in het kader van onze erkenning als vzw. (Drie jaar na aanvang van het betreffende kamp).

Delen met anderen

Sportuleus vzw verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

In kaart brengen websitebezoek

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen cookies (kleine tekstbestanden) op de harde schijf van de computer van de bezoeker worden geplaatst. Dit met als enige doelstelling de site beter af te stemmen op de behoeften van de bezoeker. Cookies worden nooit gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Elke internetbrowser laat toe om het gebruik van cookies te verhinderen of anders in te stellen (met waarschuwing, beperkt, enz.). Raadpleeg hiervoor de help-functie van je internetbrowser. Naast de hieronder vermelde verschillende types cookies wordt ook steeds een strikt noodzakelijke (verder ongebruikte) PHP cookie geplaatst: PHPSESSID. Zonder deze cookie kan de website niet normaal functioneren. Wij maken gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Hierdoor moeten sommige keuzes niet telkens worden gemaakt of gegevens niet steeds opnieuw worden ingevuld. De twee meest gebruikte functionele cookies bewaren respectievelijk de taal van de bezoeker en of cookies al dan niet werden aanvaard: COOKIE_LAN en ACCEPT_COOKIES. Wij gebruiken tracking cookies om de prestaties van onze website te meten en nadien te kunnen verbeteren. Wij maken hiervoor gebruik van Google Analytics, een populaire webanalyse-service aangeboden door Google. Het registreert het aantal bezoekers en vertelt ons meer over het algemene surfgedrag, zoals de duur van een bezoek aan de website of het aantal pagina’s een gebruiker gemiddeld bekijkt. Deze cookies heten: _GA, _GID, _UTMA, _UTMZ . Voor meer informatie rond de werking van deze cookies, consulteer de cookie -en privacyverklaring van Google.
Wij maken tenslotte ook gebruik van andere third party cookies van platformen zoals Facebook. Je kan de relevante websites van deze derden raadplegen voor meer informatie over hun cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar sportuleus@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan zullen wij een controle uitvoeren, telefonisch of via uw laatst gekende e-mailadres. Sportuleus vzw zal zo snel mogelijk, maar ten laatste binnen vier weken, op uw verzoek reageren. U kunt ons ook telefonisch bereiken op de nummers: 0478 13 53 01 (Hanne). Of per post op Witte-Beerstraat 21, 8200 Sint-Andries.

Beveiliging

Sportuleus vzw neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt alle nodige maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan, zowel intern als met partners die gegevens voor ons verwerken. Als u hier vragen of twijfels bij heeft, neem dan contact op via sportuleus@gmail.com.

Hoera! Gelukt!

We hebben je gegevens goed ontvangen.